Rekenformules lezen

Met deze add-on kan webReader zowel normale tekst als wiskundige uitdrukkingen lezen, zoals in de onderstaande voorbeelden:

In gewone tekst uitgedrukte optellen, aftrekken en algebra

13 + 3 - (13+69)=

(a + b) + c = a + (b + c)

a / b = a(1/b)

In gewone tekst uitgedrukte trigonometrie

sin x - sin y = 2 sin((x - y)/2) cos((x + y)/2)

webReader kan ook meer complexe formules lezen die zijn uitgedrukt met Mathematical Markup Language (MathML):

Voorbeeld met MathML

De oplossing van de kwadratische vergelijking ax2 +bx +c=0 wordt gegeven door de formule:

x= b± b24ac 2a

Formule voor de cosinus van een som van hoeken

cos(θ+φ) =cos(θ)cos(φ) sin(θ)sin(φ)

Standaardafwijking

σ=1N i=1N(xiμ)2.

De integraalformule van Cauchy

f(a)=γf(z)zadz

De divergentiestelling van Gauss

D(∇⋅F)dV=DFndS

De rotatie van een vectorveld

×F=(FzyFyz)i+(FxzFzx)j+(FyxFxy)k

Neem contact met op ons voor meer informatie over hoe webReader complexe wiskundige formules kan lezen.