Formulieren lezen

De Form Reading module in ReadSpeaker webReader kan formulieren op je website voorlezen. formReader leest de labels van in te vullen velden voor en ook wat is ingevuld of geselecteerd.

Probeer Form Reading op deze pagina waarop je een formulier ziet. Klik op de voorleesknop of open het webReader menu om Form Reading te activeren voordat je het formulier invult.

Testformulier

Tekstvelden testen
Uitklapbaar keuzemenu testen
Keuzerondjes testen


Selectievakjes testen
Alleen-lezen velden testen
Wachtwoordvelden testen 👁